Monday, June 4, 2018

MỘT NÉN HƯƠNG_ MỘT LẠY NÀY GỬI CÁC ANH


Đã lắm nhiều mùa mưa vắng bóng
con đường chân đuổi lá thiên thu
có còn dấu bước trưa yên lặng
hay lá chìm sâu dưới đất mồ
*
Nhớ chốn linh thiêng_ trời linh hiển
tôi ngồi mặc niệm _gửi xa phương
tấm lòng quí mến luôn lưu luyến
một lạy này, thêm một nén hương
*
Mong có một ngày về trở lại
thăm nghĩa trang buồn_ nghe gió lay
trên đỉnh tuyệt cùng_bao tay vẫy
của những hồn linh như chào tôi
*
Tôi vẫn riêng dành lòng ưu ái
cho những người hùng đang giấc yên
dù chẳng một lần quen biết mặt
chỉ biết đọc tên trên mộ bia
*
Gần nửa đời người anh nằm xuống
trời ơi sao còn trẻ quá vầy?
mười tám_ hai mươi...đà gãy súng
đời mới bình minh rạng nhú thôi !
*
Giọt lệ hôm xưa tôi gửi lại
xin bạn bè lau các mộ bia
bằng nước mắt tôi cho hết bụi
thời gian đã phủ mất từ khi...
*
Đừng quên Họ nhé_ quê hương nhé
Họ_ những chàng trai _những anh hùng
muốn giữ sơn hà khi quốc biến
bất kễ hiểm nghèo trước súng gươm

đông hương
No comments:

Post a Comment