Wednesday, June 6, 2018

MÙA GẶT YÊU THƯƠNG


Có phải là mùa gieo ký ức
trên luống cày xưa rất được mùa
rải chút ấm nồng đêm về vỗ
lúa sẽ lên mầm khúc khích ưa
*
Có phải cánh đồng thương bất tận
ai đã cùng tôi rắc cảm đồng
tôi muốn một mai khi quân vấn
chỉ thấy thì thầm bao nhớ thương
*
Có phải vì nhau mà vỡ đất
Người cày_ tôi cấy mạ niềm vui
lúc tát gàu sòng, tôi bất chợt
bắt được hương người trên tóc tôi
*
Có phải mùa này se sua Hạ
tháng Sáu làm mưa để nhớ Người
có một chút gì như buồn bã
trong mắt di hài lưu ảnh thôi
*
Có phải bốn mùa...thêm ba tháng
mưa dầm  ngập  lũ mắt tràn đê
mỗi nhớ về Người...giòng vô tận
chảy mãi trăm mùa thác đam mê
*
Nhưng đến vụ mùa, mơ phải gặt
lúa buồn đã vàng chín trên đồng
 tội nghiệp cho mình sao kham hết
Người về kịp phụ với tôi không?

đông hương
No comments:

Post a Comment