Tuesday, June 26, 2018

BÓNG ĐỢI


Mai mốt sẽ biết còn ai nhớ nữa
giòng sông xưa _ thềm bến cũ_ chiếc cầu
sông mang tên em xuôi êm về biển
chếc cầu dài đội nắng vắt ngang sông

Ngày tháng nào áo còn bay tà tím
nón bài thơ che giấu mái tóc thề
về qua sông, rẽ trái vào Thượng Tứ
dãy mù u Thành Nội trái tròn ghê

Em ốt dột_ nghiêng nòn thêm một chút
răng hôm ni bóng nớ đã mô rồi
bóng hay đứng lặng yên...mình cũng dị
thấy người nhìn...mình quấn quíu đôi chân

Rồi ngày tháng cứ hiên ngang trói buột
bóng với em...dù ốn mắt lén nhìn
bông ngô đồng chừ hết mùa, tàn rụng
trên ngõ về, muối trắng ngập đầy chân

Hạ qua đi...phượng hồng như xác pháo
em lấy chồng, người không phải bóng xưa
trước ngày cưới, em trở về đường cũ
chỉ bóng chiều vờn mấy khẩu thần công

Rứa là hết, chuyện tình em và bóng
mỗi chiều chiều, cứ lặng lẽ tìm nhau
tại ốt dột,  hay chỉ là bóng nắng
dọi xuống đường...hay em chiêm bao?

Từ giã nhé, tự bây giờ .mặn muối
mai pháo hồng, nước mắt...lũ trên sông...

đông hương
No comments:

Post a Comment