Sunday, June 3, 2018

NHỮNG GIÒNG NGẪU HỨNG TRONG ĐÊM


Tôi hay viết những ngữ ngôn bất chợt
ngón huyên thuyên chạy trên phím hằng giờ
đầy ngẫu hứng, không làm sao ngưng được
viết cho Người mà lại...gửi hư vô
*
Phím săm soi:- Người này là ai vậy
vẫn hằng đêm tôi thao thức nghĩ về
toàn dấu hỏi...phím hiểu mình độc thoại
xem như chỉ là cảm xúc đam mê
*
Con bà nó_thì giờ già trước tuổi
quá nửa đêm_ hai giờ sáng_một mình
mắt lẽo đẽo theo giòng...chưa chịu cuối
vẫn trường kỳ khai thác...mặn từng đêm
*
Tiếng gió réo qua ngang thành cửa sổ
và cơn mưa táo bạo đập trên khung
quên bén mất, gục thiếp trên hàng chữ
mơ thấy mình...lơ lửng...trời cố hương
*
Viết cho xong lá thư tình bỏ dở
sao Giòng Xưa lại lạc giữa SàiGòn
sao Ban Mê và Hội An giữa Huế

sao ngọn gió Lào thổi giống Autan ?*

đông hương

* gió Autan: gió đặc biệt của miền Toulouse
 
 
 
 


No comments:

Post a Comment