Thursday, June 7, 2018

VỌNG ÂM


Biết xa là chết nửa đời
tội con chim nhạn lạc hoài trong mây
đường về nhà _tít mù khơi
và mêng mông đã lưu đày nhớ thương
*
Lênh đênh giữa cõi vô thường
không nguồn_chẳng cội_rẽ đường nào đây
sao như có tiếng luân hồi
tại tôi tiền kiếp mượn người trái tim
*
Nhạn về núi tím, cánh nghiêng
buồn đêm chưa trọn vẹn phiên khúc tình
đã mòn hao chuyện đời mình
phân vân _xứ mộng biết tìm ở đâu?
*
Vọng âm chỉ có gió sầu...

đông hươngNo comments:

Post a Comment