Tuesday, December 11, 2012

THẮP LỬA

sáng đi nhóm lửa mặt trời
đốt lên cho ngọn nắng vời nỗi vui
cuối Thu - cây cỏ cầm hơi
sĐông tBắc Cực dời gót chân
 @
 trưa về - nhắm chút rượu tâm
cho hồng đôi má - thắp đồng tử ngoan
mỗi chnhư cuộn thời gian
đôi khi một khắc dài bằng trăm năm
 @
chiều đi qua  lũy thăng trầm 
vấn tâm nghe chạm phải vần chữ côi
tôi cầm ngọn nến hong tôi
sợ màu ánh mắt phai phôi nhạt nhoà
 @
đêm lên nhóm lại trăng tà
khơi nồng ấm đđừng xa tình người
rồi mai lối chọn cuộc đời
con đường mãi sáng tình tôi riêng dành
 
đht  
    
  
 
      

No comments:

Post a Comment