Wednesday, May 16, 2018

TÍM HUẾ CHO ANH.Xưa _nay áo em luôn màu tím Huế
em có là bà cụ tuổi xa trời
mai nếu lỡ phải đi về với đất
em vẫn là O Huế tuổi thơ ngây

Cũng không lạ những nhớ nhung thuở nọ
vẫn riêng mang nỗi nhớ giấu trong lòng
" Anh đã noái:_Huế _ Em là duyên nợ
anh thương hoài Người nớ và... giòng sông
*
Huế có Em hay vắng Em cũng rứa
Hương vẫn xanh _xuôi trầm lặng muôn đời
cũng như Em_hiền hoà và nhỏ nhẹ
gặp lần đầu... lòng anh đã...chơi vơi "
*
Bữa ni răng tự nhiên...tim muốn vỡ
chắc tại trời đầy mây xám_ gần mưa
Hễ trời mưa lại làm em ...nhớ...Huế
Anh mô rồi, mưa trời_mắt...ganh đua
*
Chừ cả nửa điạ cầu, tim vẫn Huế
vẫn mô_tê với lũ qủi bạn hiền
nhưng mà buồn_tại răng mình không thể
thêm một lần tà tím... vướng... tay Anh
*
Mưa lất phất lạnh như phùn tháng Chạp
Hạ ở mô cũng thiếu tiếng ve ran
thèm sim chín tím cả môi hai đứa
nụ hôn đầu trưa nớ... trên Thiên An
*
Nếu kinh thành vẫn chưa ngày sập đổ
thì...tên Anh...vẫn khắc đậm...tim này
Huế dễ đến, khó đi và... không khỏi
bỏ lại đây ít nhất... nửa phần đời


đông hương


No comments:

Post a Comment