Sunday, May 13, 2018

MI VÀ TAU


Viết cho tau _mà luôn cả cho mi
hai O Huế ngày mô chân đi lạc
bỏ trời mơ, bước lầm vô sa mạc
để thẩn thờ trên Huế lại cho anh
*
Hai giòng sông của chúng mình nưóc đục
chiều ni tau ngồi bus ngắm Garonne
hai ngày ni nước màu bùn chảy xiết
tại trời mưa _ thêm gió lạnh buốt hồn
*
Huế chúng mình, vẫn giòng xưa bến cũ
mi hoài ai _và tau cũng hoài ai
tuổi mười sáu, chùng chình nương mi rũ
tóc mỏi mòn, bạc từng sợi trên tay
*
Mi đã buồn _mà tau buồn gấp bội
cứ lung linh những hạt tím mặn rơi
mi xa Huế mấy ngàn mùa hoa muối
tau mới xa Người _Huế gần đây thôi !
*
Bài thơ viết trong nhạt nhoà nước mắt
mi ở Troie và tau Thành Phố Hồng
giòng mi _tau sánh đôi cùng về biển
có trùng phùng với giòng Hương mình thương?

đông hươngNo comments:

Post a Comment