Saturday, May 26, 2018

HUẾ GIỮA TIM TUI


Chiều ni cảm nhận hồn tui vỡ
trên cánh đồng thơ chạm phải mìn
con chữ tàn y lâm tấm đỏ
ý_ lời mảnh sỏi đá linh tinh
*
Tui hiểu tại răng tui nhớ Huế
từ thời trẻ dại đã là Hương
đất đỏ Nguyệt Biều, nhà Ôn_Mệ
ngày một, ngày hai...còn vấn vương
*
Tui đi xa Huế mười hai tuổi
Trường Tiền_Đập Đá ở sau lưng
quên mất tên đường vô Thành Nội
luôn cả hàng me lẫn phượng hồng
*
Rứa mà chừ lại tương tư Huế
rồi buồn nhớ bến cũ_ giòng xưa
nhớ góc cầu_đường Trần Hưng Đạo
với quán chè đêm_mắt...chợt...mưa...
*
Thời gian tốc độ như vó ngựa
thoáng chốc hoàng hôn đã triệu lần
mới nụ tầm xuân _trăng mới nhú
mới tuổi lên mười, nay sắp...trăm

đông hương
No comments:

Post a Comment