Wednesday, May 30, 2018

MÙA NHỚ_QUÊN


Mùa gió nổi và đêm tàn thật chậm
lại mưa về làm cỏ khóc vườn khuya
bồ công anh cánh tả tơi, mắt nhắm
sợ hạt bụi đời núp trốn sau mi
*
Mùa giữa năm, em tàn phai vì nhớ
cơn mưa nào ngày nớ đã phai hương
chỉ vì anh, tâm hồn nay đóng cửa
em không còn chỗ ẩn cứ hàn Đông
*
Mùa chầm chậm đi qua rồi biến mất
em trở về _con ngõ chợt quên tên
ngôi nhà cũ chừ anh dành ai khác
em vụng về để đánh mất tim anh
*
Mùa cũng lạ, không thiết tha lưu luyến
nhìn thấy buồn...trời rụng giọt sương ngà
giờ nhớ_ quên, lòng cũng đà vô hướng
thôi làm thinh cho tim khỏi phù sa

đông hương

No comments:

Post a Comment