Tuesday, May 1, 2018

MỘT THOÁNG MÂY BAY....


Lá giao mùa, lá bay chuyển hướng
tôi giao mùa, tôi đứng cô đơn
vài chữ ngắn bỏ chai thả xuống
trong đại dương với những nỗi buồn
*
Nghe nỗi đau chạy từ chân tóc
mắt nhoà sương_ trắng đục tầm nhìn
tim tôi như ai cầm dao rọc
biết có còn gặp lại kỳ duyên?
*
Cả một đời hưởng toàn mất mát
nên cái lần hạnh phúc phớt tay
tôi nhắm mắt_chao đi một khắc
dè... đâu là một thoáng mây bay...
*
Tôi lại chui vào trong huyễn mộng
sống với thơ cho đến cuối mùa
đời tôi chỉ hai mùa mưa nắng
cứ quay tròn nỗi nhớ hương xưa
*
Làm chi còn mong ngày tái ngộ
mây bay rồi... tan tác...phân ly
cứ ước mơ Châu về Hiệp Phố
nhưng...hai đường tàu hội tụ rồi...chia...

đông hươngNo comments:

Post a Comment