Tuesday, May 15, 2018

LỬNG THỬNG ĐI_LỬNG THỬNG VỀ


Không là mây nước phù vân
cũng nhiều ít gió phù trầm tưởng hoang
lưng chừng không phận trầm luân
vui đi_buồn ở_cội nguồn nơi mô
*
Xuôi theo giòng nước giang hồ
thực _hư như thể chuyện Bồ Tùng Linh
chờ giờ trăng hiện chao nghiêng
vô tư ta gãy một phiên khúc tình
*
Có thiên thu nắn tơ duyên
bốn mùa âm sắc trên miền tôi qua
tiêu sầu ru mãi điệu ma
mấy cung trầm khúc nguyệt hà trong veo
*
Suối nguồn thơ sẽ về đâu
mà nghe róc rách ngõ vào thiên nhai
cội từ sỏi_đá lịch lai
vân du gót bước di hài trần sa
*
Thời gian vàng vọt_ quái ma
có_ rồi mất đó_khéo là nợ duyên
vui_thơ trêu ghẹo muộn phiền
buồn_thơ về vỗ_ru mềm hoài du...

đông hương


No comments:

Post a Comment