Thursday, May 24, 2018

CHIẾC BÁNH THƠ YÊU THƯƠNGNgày ngồi xào chữ thảo thơ
đêm về trộn mấy cơn mơ ngào đường
đủ làm chiếc bánh yêu thương
để chờ sinh nhật hồi hương tặng Người
*
Nôn nao liên tưởng luân hồi
mai kia _ ngày ấy_biết đời ra sao
đợi xem trong những chiêm bao
vui đêm_buồn sáng_sẽ đâu an bình
*
Mặn ngời quen thói_lung linh
cứ ưa đài các trong tình khúc tôi
run run môi cảm_bồi hồi
quanh triền bời rối vì lời tuyệt thi
*
Ngày ngồi nấp bóng từ bi
đêm ngồi thiền tịnh vô vi chờ giờ
mai còn đây_hay sẽ xa
bước chân vào cõi thiên hà thinh không
*
Ơ còn chiếc bánh yêu thương
tự mình mang đến cho anh làm quà
trước khi chữ cuối trầm mê
được nhìn lần nữa người xa...thêm lần...

đông hương

No comments:

Post a Comment