Wednesday, July 11, 2018

BẤT CHỢT 55


Sáng nay em dỗi mặt trời
hạt sương trên lá chưa ngời đã rơi
uốn quanh vòng ngực cuộc đời
giữa hai tinh tú nửa vời Vu Sơn
môi ngoan gậm nhấm giận hờn
nụ hôn câm bặt_mất dần xuyến xao
mặt trời ngớ...hỏi tại sao?

đông hương

No comments:

Post a Comment