Wednesday, July 25, 2018

NAY MAI


Nay mai còn được những ngày
trời cho diễm phúc nắm hai tay đầy
gọi là phong phú oằn vai_
lên rừng_ xuống biển bảo hoài ước mơ
*
Biết còn ai thích xem thơ
để nghe tình cảm chạy trờ về tim
để nghe con chữ tròm trèm
thương yêu_ ghét giận làm mềm lòng đi
*
Thơ tôi thuộc loại dung nghi
đừng cho sáo nghữ tích di ý _lời
xin mai còn sống thơ tôi
gõ thêm trang sử không lời đắng cay
*
Nếu mai cầm được những ngày
thấy mình diễm phúc còn người mê thơ...

đông hương

No comments:

Post a Comment