Tuesday, July 24, 2018

BÂT CHỢT CHO ANH


 
 
Mời nhau một chung rượu sầu
 vài ba hôm nữa quên nhau mất rồi

tạc thù đi, hớp giao bôi
để mai còn nhớ được lời từ tâm...
cạn rồi, còn lại nín câm
tặng nhau một nửa trái tim nghẹn ngào
thật thì cũng chằng là sao
mỗi người mỗi ngã, trước sau.. phải đành...
 
đông hương

No comments:

Post a Comment