Tuesday, July 3, 2018

BỐN MÙA TRONG THƠXếp lại vần thơ đi qua
ngẫu nhiên_ bất chợt_ dung hoà đôi bên
em chờ anh đết đặt tên
Xuân Vàng_ Hạ Trắng_Thu Huyền_ Đông Hương?
vần vui quyện với vần buồn
trên hàng chữ Morse chảy từng ngũ cung

đông hương

No comments:

Post a Comment