Sunday, July 15, 2018

MƯA HẠ QUA THÀNH PHÓ CŨ


Sáng qua, chiều xuống chờ ngưng nắng
lẫn giữa hoàng hôn trạm quán buồn
như một người điên, chân lẫn thẫn
bước dài_ bước ngắn cả nguyên đêm
*
Đi đâu_ ai biết mình chưa hiểu
một ngày chục thước_ có khi hơn
qua rừng_ qua núi_ gai kèo níu
qua đèo_ qua suối_đá chênh vênh
*
Ừ thì ngồi ngắm mưa qua phố
nhìn đàn bong bóng chạy bên hiên
hỏi còn có gặp câu* què cũ
ngày tôi bỏ phố nó buồn tênh
*
Đã qua mấy Hạ, chừ quay lại
quán cũ_ ngồi chơi , nhớ một người
cốc café đắng _ lòng cũng đắng
những mẩu mì* khô nặng giữa tay
*
Tôi vọc hạt mưa _ buồn đột ngột
chạy về_ buộc gút, thắt tim tôi
tháng Bảy mà phố mưa không ngớt
dù che cho tóc, gíó rối bời...

đông hương

* con chim câu què ngày xưa trên phố
*mẫu bánh mì khô tôi đem theo cho con què ăn


No comments:

Post a Comment