Monday, July 2, 2018

BẤT CHỢT DỄ THƯƠNGCÁM ƠN
*

Cám ơn sư phụ chỉ tay
đuổi tôi xuống núi_nhập bầy nắng mưa
tôi về tu tịnh cho vừa
như thầy vẫn muốn học trò thành nhân

 
SÁT NA
*

Đường đời khúc khuỷu quanh co
van em xa cõi ta bà trần ai
theo anh về sống thiên nhai
cược trăng_sao muốn chia hai chúng mình
sát na mới chỉ trăm năm
có già muôn kiếp mà cần đời sau?

TRI ÂM
*

Nếu đời nắm được tri âm
xin đừng đem đổ xuống sông thâm tình
lỡ ngày nào đó anh cần
em tan thành bọt trong giòng thời gian

TRÊU
*
Biết em ưa nói dị òm
anh trêu cho đã _có hờn anh không
cái O gái Huế hay buồn
mới trêu, nước mắt lưng tròng dễ thương
người chi thấy đã muốn... hôn
ở xa mà cứ thèm ôm vào lòng...

đông hương

No comments:

Post a Comment