Thursday, July 12, 2018

NHIỀU KHI NHÌN LẠI...


Chợt hiểu hai con đường không gặp nhau
chỉ song song cùng nhau về cuối nắng
Bất chợt bốn cánh chim bay ngược hướng
quay mặt cuộc đời đã hẹn mai sau
*
Tôi xem lại ảnh ngày còn dấu ái
bụi thời gian đã phủ một lớp dày
tôi phủi bớt, xem gì còn lưu lại :
_những vệt  đời mốc trắng giữa lòng tay

đông hương


No comments:

Post a Comment