Tuesday, July 24, 2018

TÌNH NHỚ


Vài ngày nữa chỉ còn tôi ở lại
ngắm vô thường rồi tiếc những ngày qua
sao không để cho trăng_ sao giao hợp
vui một đêm rồi nhớ cả một đời
 
Một thời nhớ_ để thời quên làm chủ
không hẹn ngày về lại ngõ đường xưa
con dốc đứng ưởn lưng chờ _vàng võ
nguyên thiên thu hụt hẫng mổi giao mùa
 
đông hương

No comments:

Post a Comment