Thursday, June 2, 2011

MƯA


mưa về rụng hết hoa tim
chỉ còn chiếc lá chân tình trên cây
con đường sương lạnh chau mày
hỡi chiều nhung nhớ sao đày đọa khuya ?

mưa nào hạt ước thừa dư
tại bên kia có em chờ từng mơ
gầy mòn tựa những cành trơ
lá tình của thuở trăng xưa lạnh màu

mưa rơi trắng ngọn đồi sầu
cỏ hồn ủng dưới lời đầu trên môi
ai vần điệp khúc tình ai
mà nghe nhịp khóc rối bời hạt mưa

đht

No comments:

Post a Comment